Μενού Κλείσιμο

Δήμος, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Διαφάνεια

Άσκηση της αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης

Πανθομολογούμενη είναι η διαπίστωση ότι αρκετά χρόνια τώρα οι πολίτες δείχνουν να αποστασιοποιούνται ή και να απέχουν παντελώς από τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τα κοινά, απαξιώνοντας συνολικά την πολιτική ζωή, τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, ενίοτε και θεσμούς.

Η απαξίωση αυτή, δυστυχώς, παρατηρείται εντονότερα στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες απουσιάζουν από διαδικασίες στις οποίες θα έπρεπε να πρωτοστατούν και να κυριαρχούν. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται και στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, στη σύνθεση του οποίου, κατά τη δημοτική περίοδο που ολοκληρώνεται (2014-2019), η συμμετοχή των νέων ανθρώπων ήταν ελάχιστη. Μόλις τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι ήταν κάτω των 40 ετών. Εξαιρετικά χαμηλή και η συμμετοχή των γυναικών: μόνον τρεις βρέθηκαν σε μία από τις 33 θέσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Δυστυχώς, η ελλειμματική αυτή εκπροσώπηση λειτουργεί σε βάρος των δημοτών, οι οποίοι, τελικά, διοικούνται από παλαιούς “επαγγελματίες” του είδους, που συχνά βρίσκονται στα όργανα λήψης αποφάσεων χωρίς την παραμικρή πρόθεση, διάθεση ή ικανότητα να προσθέσουν, αλλά από κεκτημένη συνήθεια…

Με τον τρόπο αυτό, η εξουσία ασκείται, ουσιαστικά, με αυτόματο πιλότο, άχρωμα, άοσμα, άνευρα και αδιάφορα, συχνά σε ένα απόλυτα αδρανές πεδίο.

Η εμπειρία μας, τόσο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, μάς έδειξε πως μόνο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοκρατία, η δημοκρατία, το μέλλον και η προοπτική ενός δήμου που θα σέβεται και θα υπηρετεί επάξια τον πολίτη. Αυτή η οπτική, όμως, λείπει από τον δήμο Ορεστιάδας, που δεν επεδίωξε να ενισχύσει τον ρόλο του πολίτη.

Οι προτάσεις μας

-Οι ανοιχτές συνελεύσεις, σε επίπεδο κοινοτήτων, ακόμα και γειτονιών μέσα στην πόλη, θα μπορούσαν να δώσουν “φωνή” σε όλους. Οι συναντήσεις αυτού του χαρακτήρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αποτελούσαν ένα εξαιρετικό πεδίο κατάθεσης ιδεών και προτάσεων, τόσο για ειδικότερα θέματα που απασχολούν τις κατά τόπους κοινωνικές ομάδες όσο και τα γενικότερα θέματα του δήμου.

-Η θεσμοθέτηση της δημόσιας διαβούλευσης από την πλευρά του δήμου, μέσω της οποίας ο δημότης θα τοποθετείται και θα διατυπώνει την άποψή του για σημαντικά ζητήματα, αλλά και τοπικών δημοψηφισμάτων για τα κρίσιμα ζητήματα.

-Ο ρόλος της δημοτικής τηλεόρασης και του δημοτικού ραδιοφώνου θα πρέπει να γίνει πιο ενεργός για την επίτευξη του στόχου αναθέρμανσης του δημόσιου διαλόγου.

-Ο δημόσιος απολογισμός πεπραγμένων θα πρέπει να βγει από το “καλούπι” στο οποίο περιορίζεται σήμερα και να συμπυκνώσει την ουσία του σε ξεχωριστές ετήσιες συναντήσεις με τους κατοίκους της κάθε δημοτικής ενότητας, και μάλιστα με την απευθείας μετάδοσή τους από τη δημοτική τηλεόραση. 

Δομές-Διαφάνεια-Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Ο δήμος μέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν έχει ενισχύσει τον ρόλο του πολίτη ούτε κατάφερε να καθορίσει τα όρια της κάθε δομής που υπάρχει στο οργανόγραμμα του, με αποτέλεσμα να παρατηρείται δυσλειτουργία, ορισμένες φορές και αδράνεια. Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για καλύτερο συντονισμό.

Από την άλλη, η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων έδειξε ότι απαιτείται ορθότερη “ανάγνωση” του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, απαιτούνται δικλείδες που θα διασφαλίζουν τον μέγιστο βαθμό τη διαφάνεια και πρωτοβουλίες που θα λειτουργήσουν θετικά για τους συμβαλλόμενους με τον δήμο εργαζόμενους.

Οι προτάσεις μας

-Αναβάθμιση του γραφείου ποιότητας ζώης, το οποίο, με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου αντιδημάρχου, θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της ανάπτυξής της, με την επίλυση των προβλημάτων που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και την υλοποίηση των προτάσεών τους.

-Δημιουργία μητρώου ελεύθερων επαγγελματιών (ανά επαγγελματική ομάδα). Ένα τέτοιο μητρώο, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου, πέρα από την προβολή της κάθε επιχείρησης, θα εξυπηρετεί και ως “δεξαμενή” εργοληπτών ή προμηθευτών κατά τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων έργων/προμηθειών. Το σύστημα αυτό θα διασφαλίζει τη ζητούμενη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση απέναντι στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον δήμο. Η δημοτική αρχή, που ολοκληρώνει τη θητεία της σε λίγο καιρό, δυστυχώς ακολούθησε παλαιοκομματικές τακτικές, αναθέτοντας έργα και προμήθειες σε συγκεκριμένους επαγγελματίες. Το μοντέλο αυτό προκάλεσε εύλογες αντιδράσεις και ένα κλίμα καχυποψίας από μέρους των μη ευνοημένων επαγγελματιών, οι οποίοι διέκριναν ένα φάσμα “αδιαφάνειας και συνδιαλλαγών κάτω από το τραπέζι”. Αυτό σταματάει οριστικά. Δημιουργούμε την κυκλική ή με κλήρωση ανάθεση των μικρών έργων ή προμηθειών.

-Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων έδειξε ότι απαιτείται ορθότερη “ανάγνωση” του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Δεν είναι ευχάριστο ούτε χρήσιμο, τη συζήτηση να μονοπωλεί και να ξεχειλώνει ο δήμαρχος. Αποτελεί, δε, δείγμα έλλειψης σεβασμού προς τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο τρόπος και το ύφος με τον οποίο συχνά αντιμετωπίζονται από το προεδρείο.

-Η αρμοδιότητα λειτουργίας του συνόλου των παιδικών σταθμών του δήμου, καθώς και των ΚΔΑΠ, θα πρέπει να περάσει αποκλειστικά στο ΚΠΑΑΔΟ. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός τους από έναν μόνο φορέα, δεδομένου ότι η διάσπαση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας (σε ΚΠΑΑΔΟ και ΔΗΚΕΠΑΟ), δημιουργεί σύγχυση και αποκλίσεις από ένα μοντέλο διαχείρισης και κατανομής πόρων που θα πρέπει να είναι σαφές και ενιαίο.

-Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων δήμων, ο δήμος Ορεστιάδας θα πρέπει να μεθοδεύσει τη βελτίωση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών, επεκτείνοντας τη διάρκειά τους και διασφαλίζοντας την τακτική καταβολή των αμοιβών τους.